Psykiatriker

Kränkningar vid arbetssjukdom

För en tid sedan ansökte jag om Livränta hos Försäkringkassan. Livränta är något man kan få om man drabbas av en arbetssjukdom eller en arbetsskada som försämrar arbetsförmågan.

Det krävs en del ”förarbete” innan man kan ansöka om Livränta. Till att börja med behöver arbetsgivaren göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om möjlig arbetsskada/arbetssjukdom. Nästa steg är att få ett intyg från en läkare som bekräftar att man har sänkt arbetsförmåga, minst 1 år framåt i tiden, på grund av skadan/sjukdomen. När allt detta är klart kan man ansöka om Livränta hos Försäkringskassan, som initialt utreder om skadan/sjukdomen skall klassas som en arbetsskada/arbetssjukdom.

Min läkare har fastställt att min arbetsförmåga är permanent nedsatt med 25%, på grund av att jag drabbades av Utmattningssyndrom. Jag har gått igenom alla ovanstående steg och processen är väldigt långdragen. Försäkringskassan har sina handläggningstider, de skall hämta in all nödvändig information i form av relevanta journalkopior, göra en exponeringsutredning med mera. En del av utredningen är ett Försäkringsmedicinskt yttrande där en Försäkringsmedicinsk rådgivare hjälper handläggaren att förstå de medicinska delarna av utredningen. Det kan exempelvis handla om förtydligande av problematiken. Detta behövs eftersom handläggare hos Försäkringskassan inte har någon medicinsk utbildning.

När allt detta var gjort fick jag hem hela utredningen och jag hade möjlighet att skicka in mina synpunkter och eventuellt kompletterande uppgifter.

Jag tyckte att utredningen var väldigt saklig och korrekt. Jag blev ledsen när jag läste exponeringsutredningen, hur skulle någon kunnat klara av den stressen och pressen från ett arbete? Att läsa någon annans beskrivning av mitt liv gjorde upplevelsen på något vis mer verklig.

När jag kom till det Försäkringsmedicinska yttrandet blev jag dock ledsen på ett helt annat sätt. Den försäkringsmedicinska rådgivaren, Georg Keresztesi, hade gjort egna antaganden om mig och mitt yrke som var helt fel. Dessutom skyllde Georg Keresztesi hela min situation på det faktumet att jag har ADHD. Det var speciellt en del i yttrandet som tog extra hårt. Läs den nedan, vad tycker du om det som Georg Keresztesi skrivit?

Utmattningssyndromet kan vara en konsekvens av den försäkrades andra problem och inte nödvändigtvis en primär sjukdom. Se mitt tidigare svar.
Enligt den försäkrade är orsaken till utmattningen överbelastning, stress, olämplig arbetsmiljö och ingen respons från chefen. Den försäkrade har inte varit utsatt till kända stressorer som ger utmattningssyndrom.

Den försäkrade arbetade med att utveckla och skriva koder för företagets nätbutik. Företaget sålde värmepumpar och kunderna kunde handla produkterna online. Den försäkrade ansvarade för att det fungerade att visa produkter, handla, få information osv. i nätbutiken. Hon satt dagligen vid datorn, hade viss sporadisk kontakt via telefon. Den försäkrade var ensam ansvarig för detta fram till sjukskrivningen. Det finns ingenting extraordinärt i dessa uppgifter som leder till utmattningssyndrom. Den försäkrade berättar att hon haft svårt med koncentration och fokus sedan och var barn.

När besvären börjar, ”utmattningen” – Hade den försäkrade redan kontakt med psykiatrimottagningen på grund av ADHD så hon pratade med sin läkare där. Hon blev först sjukskriven 2 månader då läkaren trodde att det kunde vara depression. Det blev dock inte bättre och efter ett tag konstaterades utmattningssyndrom. Symtomen är således en blandning mellan depression, ADHD och en sekundär utmattning. Angående ”mängden” av exponeringen – den försäkrade skulle aldrig få något utmattningssyndrom utan hennes ADHD, depression och ångest.

Jag skickade in kritik mot detta yttrande, delvis för att det är väldigt felaktigt, men också för att det enligt mig är väldigt kränkande.

Jag kontaktade Georg Keresztesis chef och skrev vad jag tyckte om yttrandet, om hans felaktiga tolkningar, om det jag upplever som kränkningar samt att han ifrågasätter min diagnos Utmattningssyndrom, som 3 olika läkare har bekräftat att jag har och att den beror på ett pressat arbete.

Nyligen fick jag ett svar från Fredrico Nunes, som är Georg Keresztesis chef.

Jag beklagar att du känner dig kränkt över det yttrandet som FMR (försäkringsmedicinsk rådgivare) Georg Keresztesi har lämnat. FMR gör inga försäkringsjuridiska bedömningar utan hjälper utredaren att tolka vad som faktiskt står i det medicinska underlaget. Språket i yttranden från FMR ska alltid vara vårdat vilket jag inte anser att det varit i ditt fall (språkbruket har varit direkt olämpligt). Med anledning av detta kommer jag att ge Georg en muntlig tillsägelse, vilket är en allvarlig påföljd som vid upprepning kan leda till allvarliga disciplin påföljder. Jag kommer också att kräva att Georg genomgår vår interna utbildning ”Att skriva på Försäkringskassa”.

Jag kände mig på ett vis väldigt lättad över att jag fick en bekräftelse i att det han skrivit inte var accepterat, och att det innebar konsekvenser för Georg Keresztesi.

Det kan många gånger kännas hopplöst när man upplever negativ behandling från myndighetspersoner. Om man har energin och tiden att säga ifrån så kan det löna sig!

1 reaktion på ”Kränkningar vid arbetssjukdom

  1. Fyfan va tråkigt att få ta emot ett sånt svar! Men tycker även att det var så bra av dig att du tog tag i det och hörde av dig, för det där ska inte vara okej. Usch.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.