Vad är utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är ett tillstånd som uppstår efter långvarig psykisk stress utan tillräcklig återhämtning. Det kännetecknas av en djup trötthet som inte går att vila bort och påverkar både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Individer med ADHD kan vara särskilt sårbara för utmattningssyndrom, då de ofta upplever ökad stress och utmaningar i vardagen.

Symptom

Symptomen kan variera och påverka flera aspekter av en individs liv. Det är viktigt att känna igen dessa tecken för tidig upptäckt och behandling.

Kognitiva symptom

 • Svårigheter med koncentration och minne
 • Beslutsångest och oförmåga att prioritera
 • Långsammare tankeprocesser
 • Förvirring och desorientering

Fysiska symptom

 • Kronisk trötthet och utmattning
 • Sömnstörningar
 • Muskelsmärta och huvudvärk
 • Mag- och tarmproblem

Psykiska symptom

 • Ökad irritabilitet och humörsvängningar
 • Ångest och oro
 • Förlust av motivation och glädje
 • Känsla av hopplöshet och hjälplöshet

Faser i utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom utvecklas i olika faser, och varje fas har sina specifika egenskaper och utmaningar.

Fas 1: Förstadium

I detta förstadium ökar stressen successivt, och personen börjar känna av dess negativa effekter, som ökad trötthet och minskad prestation.

Fas 2: Akuta fasen

Den akuta fasen kännetecknas av tydliga symptom på utmattning. Stressnivån är på en topp, och personens förmåga att hantera vardagliga uppgifter minskar markant.

Fas 3: Rehabiliteringsfasen

Under rehabiliteringsfasen börjar individen återhämta sig. Detta sker stegvis och kräver ofta professionell hjälp och anpassningar i livsstilen.

Behandling

Behandlingen av utmattningssyndrom fokuserar på att minska stress, återställa sömnkvaliteten, och balansera arbets- och privatliv. Terapeutiska metoder, som kognitiv beteendeterapi, och ibland medicinering, används för att stödja återhämtningen. Läs mer på 1177.se.

Återhämtning från utmattningssyndrom

Återhämtning från utmattningssyndrom kräver tid och anpassningar i livsstilen för att skapa en hållbar balans.

Sänk dina höga krav

Ett första steg i återhämtningen är att minska de höga kraven på dig själv. Acceptera att det är okej att inte alltid prestera på topp och tillåt dig själv att ta pauser.

Hitta en hållbar arbetsgång

Utveckla en arbetsgång som är mindre stressande. Det kan innebära att dela upp uppgifter i mindre delar, ta regelbundna pauser och undvika multitasking.

Vänj dig långsamt vid arbetsmiljön

Ta små steg när du återgår till arbetslivet. Börja med kortare arbetsdagar eller mindre krävande uppgifter och öka gradvis din arbetsbelastning.

Läs på om risksituationer och stressbeteenden

Lär dig att förstå vilka situationer och beteenden som utlöser stress. Genom att vara medveten om dessa kan du undvika eller hantera dem bättre.

Trappa upp gradvis

Upprätthåll en gradvis och kontrollerad ökning av aktiviteter. Öka inte takten för snabbt, utan fokusera på stadiga och hållbara framsteg.

Relaterade frågor

Hur yttrar sig utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom yttrar sig genom kronisk trötthet, minskad mental kapacitet och emotionell utmattning, vilket påverkar såväl arbete som privatliv.

Hur vet man om man har utmattningsdepression?

Utmattning kombinerat med symptom som låg energinivå, förlorat intresse för aktiviteter och känslor av hopplöshet kan tyda på utmattningsdepression.

Hur vet man att man är på väg in i väggen?

Tecken på att man närmar sig "väggen" inkluderar konstant trötthet, minskad arbetsförmåga, irritation, och en känsla av att inte längre kunna hantera vardagliga krav. Läs mer på kry.se.