Hantera stress och oro

Stress och oro är vanliga följeslagare i dagens hektiska livsstil, och de kan påverka både din fysiska och mentala hälsa. Här kan du läsa om vad det är, dess symptom, hur du kan hantera den, och hur den påverkar kroppen, med fokus på dess koppling till ADHD.

Vad är stress?

Stress är kroppens naturliga reaktion på påfrestningar och utmaningar. Det kan vara en användbar mekanism för att mobilisera energi och fokus i farliga eller krävande situationer. Likväl kan den när den blir långvarig eller överdriven leda till en mängd negativa konsekvenser för hälsan. För personer med ADHD kan stress vara särskilt utmanande att hantera, eftersom det kan förvärra de befintliga utmaningarna med uppmärksamhet och impulskontroll.

Vanliga symptom

Här är exempel på vanliga symptom. Det är viktigt att känna igen dem för att kunna ta itu med besvären effektivt, särskilt om du har ADHD eftersom du då kan ha en högre känslighet för att bli stressad. Läs om fler symtom på 1177.se

 • Ökad ångest och oro
 • Svårigheter med koncentration och fokus
 • Sömnproblem, som svårigheter att somna eller vakna tidigt på morgonen
 • Irritabilitet och snabba humörsvängningar
 • Fysiska symptom såsom huvudvärk, muskelspänningar och magbesvär
 • Ökad hjärtfrekvens och blodtryck
 • Minskad aptit eller tvärtom, ökad aptit som kan leda till ohälsosamt ätande
 • Trötthet och utmattning.

Hur hanterar man stress?

Du behöver en individuell strategi som passar dina behov och livsstil. Här är några generella tips som kan vara särskilt användbara för personer med ADHD:

 • Skapa en strukturerad daglig rutin för att minska osäkerheten
 • Använd tekniker som mindfulness och meditation för att hantera ångest och öka fokus
 • Ta pauser och planera in tid för avkoppling
 • Utveckla effektiva strategier för att prioritera och hantera arbetsbörda
 • Träning och regelbunden fysisk aktivitet kan hjälpa till att minska nivåer
 • Håll dig till en hälsosam kost och se till att du får tillräckligt med sömn

Hur blir man av med den?

Att helt bli av med stress är sällan möjligt, men du kan hantera den på ett hälsosamt sätt. Genom att aktivt hantera den och ta hänsyn till dina särskilda behov som person med ADHD kan du förbättra din livskvalitet och minska de negativa konsekvenserna. Här är några exempel på vad du kan göra för att underlätta.

Allmänna tips

När det gäller att hantera stress finns det flera användbara tips att överväga. Att prioritera regelbunden motion, använda avslappningstekniker som meditation eller yoga, och etablera en sund sömnrutin kan alla hjälpa till att minska den. Fler tips på stresshantering hittar du i den här artikeln på promas.se, som erbjuder ytterligare insikter och strategier.

Kurser

Att gå en kurs kan vara ett effektivt sätt att lära sig bra verktyg och strategier. På Humanova erbjuds kurser i stresshantering som är utformade för att ge dig praktiska färdigheter och insikter för att förbättra din mentala och fysiska hälsa. Genom att delta i en sådan kurs kan du bli bättre på att hantera den och uppnå en mer balanserad livsstil.

Vad händer i kroppen vid stress?

När du blir stressad frigörs hormoner som adrenalin och kortisol. Dessa hormoner ökar hjärtfrekvensen, ökar blodtrycket och ger dig extra energi för att möta den utmanande situationen. Samtidigt kan de negativt påverka din kropp och hjärna om det blir långvarigt. För personer med ADHD kan denna ökade respons göra det svårare att behålla fokus och hantera impulser.

Hur reagerar kroppen?

Kroppens reaktion innefattar även en ökad spänning i musklerna, snabbare andning och ökad vakenhet. Detta är en del av kroppens kamp-eller-flyktrespons, som är användbar i akuta situationer. Men om den blir kronisk kan dessa fysiologiska reaktioner påverka hälsan negativt, särskilt för personer med ADHD som redan har en högre känslighet för detta.