Fällan i ett öppet kontorslandskap

Öppna kontorslandskap har blivit alltmer populära som ett sätt att främja samarbete och öppenhet på arbetsplatsen. Men dessa utrymmen kommer med sina egna utmaningar, särskilt för personer med ADHD som ofta kan ha koncentrationssvårigheter. Det finns flera studier som tyder på att öppna kontorslandskap har negativa konsekvenser – allt från distraktioner till brist på privat utrymme. Något som kan medföra att dessa miljöer ibland skapar fler hinder än fördelar, vilket kan påverka produktiviteten och välbefinnandet för de anställda. Hitta mer ingående information i den här artikeln från Stockholms universitet.

4 vanliga fällor i öppna kontor

Öppna kontorslandskap är tänkta att främja samarbete och effektivitet, men de kan ofta leda till oavsiktliga konsekvenser. För personer med ADHD kan dessa fällor vara särskilt utmanande, då deras förmåga att koncentrera sig och vara produktiva ofta påvekras negativt.

1. Ständiga distraktioner

I ett öppet kontorslandskap är distraktioner ständigt närvarande. Samtal, rörelser och till och med ljudet av tangentbord kan vara särskilt störande för personer med ADHD. Dessa ständiga avbrott kan göra det svårt för dem att upprätthålla fokus och effektivt slutföra uppgifter.

2. Brist på privat utrymme

Öppna kontor erbjuder ofta lite till inget privat utrymme, vilket kan vara problematiskt för de som behöver en lugn miljö för att koncentrera sig. För personer med ADHD kan bristen på ett avskilt utrymme göra det svårt att hantera överstimulering och upprätthålla arbetsfokus.

3. Social överbelastning

Den öppna kontorsmiljön uppmuntrar till ständig social interaktion, vilket kan vara överväldigande för personer med ADHD eller introverta personer. De kan finna det utmattande att ständigt vara i närheten av andra, vilket kan leda till social utmattning och minskad arbetsförmåga.

4. Organisatorisk oreda

I ett öppet landskap kan det råda en brist på struktur och ordning, vilket kan vara särskilt utmanande för någon med ADHD. Svårigheter med organisering och tidshantering kan förvärras i en sådan miljö, vilket leder till minskad produktivitet.

Så får ni i stället medarbetarna att trivas i ett öppet kontorslandskap

Att skapa en trivsam och produktiv arbetsmiljö i ett öppet kontorslandskap är dock inte omöjligt – så länge ni använder rätt strategier. Särskilt viktigt är det att överväga behoven hos anställda med ADHD eller som av andra anledningar har svårt för det öppna landskapet, för att säkerställa att alla kan arbeta effektivt och bekvämt. Här delar vi med oss av några enkla tips, men vill du ha mer ingående information hittar du fler fördelar och tips på regler för ökad trivsel i ett öppet kontorslandskap i den här artikeln.

Flexibla arbetsytor

Genom att tillhandahålla olika typer av arbetsytor, såsom tysta rum, avskilda hörn och grupparbetsplatser, kan ni tillgodose olika behov. Detta gör det möjligt för de anställda att välja en miljö som bäst stödjer deras arbetsstil och koncentrationsbehov.

Bullerdämpning och avskärmning

Att investera i bullerdämpning och avskärmning kan göra stor skillnad för att minska distraktioner. Detta kan inkludera ljudabsorberande paneler, hörlurar med brusreducering och visuella skärmar för att skapa mer avgränsade utrymmen.

Tydlig struktur och rutiner

För att hjälpa anställda att navigera i en öppen arbetsmiljö, kan det vara värdefullt att införa tydliga rutiner och strukturer. Detta kan omfatta schemalagda tysta tider, tydligt definierade arbetsområden och organiserade system för arbetsflöden.

Respekt för individuella behov

Att erkänna och respektera varje anställds unika behov är avgörande. Det kan innebära att tillhandahålla anpassningar som flexibla arbetstider, möjligheten att arbeta på distans, eller att ge tillgång till särskilda verktyg och resurser som stödjer koncentration och produktivitet.

Skapa "tysta zoner" och "sociala zoner"

För att balansera behovet av både samarbete och koncentration, kan det vara effektivt att dela in kontorslandskapet i "tysta zoner" för fokuserat arbete och "sociala zoner" för samarbete och diskussioner. Detta ger anställda friheten att välja en miljö som passar deras aktuella arbetsbehov.

Uppmuntra till regelbunden paus och rörelse

Regelbundna pauser och fysisk rörelse är viktigt för att upprätthålla både fysiskt och mentalt välbefinnande. Uppmuntra anställda att ta korta pauser varje timme för att sträcka på sig, gå en kort promenad eller utföra några enkla övningar. Detta kan hjälpa till att återställa energi och förbättra koncentrationen.

Relaterade frågor

Vad är ett öppet kontorslandskap?

Ett öppet kontorslandskap är en arbetsplatsdesign där anställda arbetar i ett gemensamt, öppet utrymme utan traditionella avgränsade kontor eller skiljeväggar. Denna layout främjar ökad samverkan och kommunikation mellan kollegor. Konceptet är populärt i moderna arbetsmiljöer, men kan också medföra utmaningar såsom ökad ljudnivå och brist på privat utrymme, vilket kan påverka koncentration och produktivitet.

Vad säger forskningen?

Forskningen visar både positiva och negativa aspekter. Enligt en artikel på blog.flock.com främjar öppenheten bättre kommunikation inom team genom att göra medarbetare mer tillgängliga för varandra, vilket ofta leder till förbättrat samarbete och ökad kreativitet. Dessutom är de flexibla och kostnadseffektiva, vilket är fördelaktigt för företag.

I artikeln menar man samtidigt på att det finns nackdelar. Öppna kontor kan vara bullriga och distraherande, med 80% av anställda i en studie som anger att pratiga kollegor och kontorsbuller är de största distraktionerna. De saknar även privatliv, vilket kan vara utmanande för både introverta och extroverta medarbetare. Balansen mellan samarbetsfördelar och individuella arbetsbehov är en viktig del i debatten.

Kan inte jobba i kontorslandskap?

Att arbeta i ett öppna landskap är inte optimalt för alla. Personer som lätt distraheras, behöver tystnad för koncentration, eller föredrar ett mer privat arbetsutrymme kan finna det utmanande. Dessutom kan personer med vissa medicinska tillstånd, såsom ADHD, finna det särskilt svårt att fokusera i en sådan miljö. I sådana fall kan det vara nödvändigt att utforska alternativa arbetsarrangemang, såsom flexibla arbetsplatser, distansarbete eller att erbjuda tillgång till tysta rum.

Varför aktivitetsbaserat kontor?

Aktivitetsbaserade kontor är utformade för att stödja olika arbetsaktiviteter och ge anställda friheten att välja en arbetsplats som bäst passar deras uppgift eller humör. Denna flexibilitet kan öka produktiviteten och arbetstillfredsställelsen, eftersom anställda har möjlighet att växla mellan tysta arbetsområden, samarbetsytor och avslappnade sociala områden. Denna typ av kontorslayout uppmuntrar också rörelse och interaktion, vilket kan främja en mer dynamisk och innovativ arbetskultur.