Vad är KBT (Kognitiv beteendeterapi)?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad psykoterapeutisk behandlingsmetod som fokuserar på att förändra negativa tankemönster och beteenden. Den utgår från principen att våra tankar, känslor och beteenden är starkt sammanlänkade och att förändring i ett av dessa områden kan positivt påverka de andra. Det här är en metod som visat sig effektiv vid hantering av ADHD.

När används KBT?

KBT används för att behandla en rad psykiska problem och sjukdomar, däribland:

Metoden har också visat sig vara effektiv vid hantering av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), särskilt när det gäller att hantera de utmaningar som uppstår i vardagen på grund av uppmärksamhetsproblem och impulskontroll.

Vad kännetecknar metoden?

  • Strukturerade sessioner
  • Fokus på nuvarande problem och lösningar
  • Aktivt deltagande från klienten
  • Användning av hemuppgifter
  • Mål- och resultatfokusering

Hur fungerar KBT (Kognitiv beteendeterapi)?

KBT-processen involverar identifiering av negativa eller felaktiga tankemönster och beteenden. Terapeuten arbetar sedan tillsammans med klienten för att utveckla strategier och tekniker för att hantera dessa. Detta kan innefatta övningar i problemlösning, exponering för rädslor, och tekniker för stresshantering. Sessionerna är vanligtvis tidsbegränsade och fokuserade på specifika mål. Läs mer på 1177.se.

Utbildning inom området

Om du är intresserad av att lära dig mer om KBT eller bli certifierad terapeut finns det olika utbildningsprogram för detta. Ett exempel är Humanova, som erbjuder KBT-utbildningar, anpassade för olika kunskapsnivåer. De har både grundläggande kurser och fördjupningskurser, online eller på plats. Dessutom finns det i dag flera utbildningar i KBT på olika nivåer som ges i samarbete med exempelvis Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier.

Att förstå och tillämpa terapeutiska strategier

Kognitiv beteendeterapi är en terapiform som kombinerar kognitiv terapi, som fokuserar på tankemönster, med beteendeterapi, som koncentrerar sig på handlingsmönster. Denna kombination syftar till att hjälpa individer att förstå och förändra de tankar och beteenden som bidrar till deras psykiska problem.

Vad är skillnaden mellan kognitiv terapi och KBT?

Kognitiv terapi fokuserar primärt på att identifiera och förändra dysfunktionella tankemönster. KBT, å andra sidan, inkluderar både kognitiva och beteendemässiga strategier. Det innebär att KBT inte bara adresserar tankarna utan också de beteenden som påverkas av dessa tankar.

Praktiska exempel på terapins effekt

KBT innebär att arbeta aktivt med terapeuten för att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden. Till exempel kan en person med social ångest lära sig att utmana sin rädsla för sociala situationer genom gradvis exponering och att omvärdera sina tankar om sociala interaktioner.